børnevaccinationsprogram

Alle børn bør vaccineres efter det danske børnevaccinationsprogram som fremgår nedenfor. Der gives kombinationer med børnevacciner (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus) når barnet er: 3, 5 og 12 måneder gammel. Alle vaccinerne er i samme sprøjte. Der gives samtidig ved disse 3 vaccinationstilfælde også vaccination mod Pneumokokker og således 2 stik hver gang.

kwick03-color

Det danske børnevaccinationsprogram:

5 uger: ingen vaccination – men vigtig første børneundersøgelse ved læge.

3 mrd. 1. vaccination ved sygeplejerske. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib samt pneumokok. Ingen børneundersøgelse ved læge. I alt 2 stik.

5 mrd. 2. vaccination ved læge. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib samt pneumokok og børneundersøgelse. I alt 2 stik.

12 mrd. 3. vaccination ved læge. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib samt pneumokok og børneundersøgelse. I alt 2 stik.

15 mrd. vaccination ved sygeplejerske – MFR I (mæsling-fåresyge-røde hunde) – ingen børneundersøgelse. I alt 1 stik.

2 år. ingen vaccination men børneundersøgelse ved læge.

3 år. ingen vaccination men børneundersøgelse ved læge.

4 år. vaccination ved læge – MFR II (mæsling-fåresyge-røde hunde) og børneundersøgelse. I alt 1 stik.

5 år. vaccination ved læge – booster Di-Te samt sidste børneundersøgelse inkl. synsprøve. I alt 1 stik.

12 år. vaccination ved sygeplejerske (kun piger) – HPV (beskytter mod livmoderhalskræft).  I alt 2 stik med mindst 3 måneders mellemrum.

Der er en udvidelse af tilbuddet om gratis HPV vaccination af piger. Nu er aldersgrænsen øget til 18 år. Derudover er der fortsat gratis vaccination mod HPV til kvinder i fødselsårgangene 1993-1997. Dette tilbud gælder indtil udgangen af 2015. Øvrige der ønsker HPV vaccination inkl. mænd må bekoste denne selv. Der skal i alt gives 2 stik med mindst 3 måneders mellemrum.

kwick02-color

Information om vaccinerne:

Di-Te-Kig-Pol-Hib: dette er grundvaccinen i børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen beskytter mod 5 sygdomme: difteri, tetanus (= stivkrampe), kighoste, polio og hæmophilus influenzae B- infektion. Den gives når barnet er 3., 5. og 12. måneder. Bivirkninger forekommer hos ca. 10% i form af: appetitløshed, unormal gråd, uro, træthed, feber 39, reaktion lokalt ved indstikstedet der er > 5 cm. Kontakt læge i givet fald.

MFR (paraplyvaccination): alle børn tilbydes og anbefales vaccination, når de er 15 måneder og når de er 4 år (gælder fra 1/4 2008 – ældre børn vaccineres som tidligere i 12 års alderen). Formålet med vaccinationen er, at udrydde mæslinger, fåresyge og røde hunde, fordi disse sygdomme i enkelte tilfælde udvikler sig meget alvorligt. Hver gang 100.000 børn har haft mæslinger, dør der 10 børn og 40 får hjernebetændelse, hvoraf halvdelen får varige mén. Fåresyge men medføre hjernehindebetændelse (meningitis) og høretab. Dertil kommer, at den hos voksne mænd kan medføre en betændelse i testiklerne, som kan resultere i nedsat evne til at få børn. Røde hunde hos moderen er især farligt under graviditet for fosteret. Sygdommen er stadig ikke udryddet. Der smittes fortsat gravide som må have abort.

MFR vaccinen indeholder levende, men svækkede virus. Barnet kan efter vaccinationen få nogle symptomer, der i mild form minder om sygdommene. Alvorlige komplikationer ved vaccinationen er sjældne og meget sjældnere end ved selve sygdommene. Enkelte mennesker danner ikke antistoffer mod alle tre sygdomme – derfor er det nødvendigt at vaccinere 2 gange.

Pneumokok vaccinationen: efter indførelsen af Hib-vaccinationen i 1993 er den hyppigste årsag til meningitis (hjernehindebetændelse) meningokok-bakterien og pneumokok-bakterien. Hos børn er risikoen for alvorlig sygdom størst, når de er under 2 år. Pneumokok-sygdom ses hyppigt som akut mellemøre-, bihule-, eller lungebetændelse. De alvorligste former ses, når bakterien spredes i blodbanen og giver anledning til blodforgiftning og meningitis. Børn over 4 år har meget lille risiko for at få alvorlig pneumokok-sygdom. Før vaccinen blev indført, forekom der årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre tilfælde af pneumokok-sygdom hos børn under 2 år. Det forventes, at vaccinationen mod pneumokokker forebygger omkring 50 tilfælde af alvorlig sygdom samt 1 dødsfald om året. Der er ikke mange bivirkninger til vaccinen, men op til halvdelen af børnene kan få feber og det er almindeligt ed rødme og hævelse ved vaccinationsstedet.

HPV-vaccinationen: alle piger tilbydes HPV-vaccination mod livmoderhalskræft som 12-årige. Vaccinationen kan gives samtidig med den sidste MFR-vaccination. Vaccinationen skal gives 2 gange indenfor 3 måneder. Vaccinen forebygger livsmoderhalskræft og skal gerne gives inden den seksuelle debut. Vaccinen beskytter også mod kønsvorter (kondylomer). Unge kvinder, der har haft seksuel debut, kan fortsat have effekt af at blive vaccineret. Enten fordi de ikke er smittet med HPV (human papilloma virus), eller fordi de ikke er smittet med alle de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod. Man regner med, at vaccinen beskytter mod 70 %  af tilfælde af livmoderhalskræft hos kvinder, som ikke er smittet med HPV på vaccinationstidspunktet. Vaccinen beskytter således ikke mod alle tilfælde af livmoderhalskræft  og det er derfor meget vigtigt, at alle kvinder fortsat deltager i screeningsprogrammet fra de fylder 23 år, også selvom de er vaccineret. En vaccinationsserie består af 2 doser som tilstræbes at gives indenfor 3 måneder. Ved graviditet anbefales det, at vaccinationen udsættes til graviditeten er afsluttet, men vaccinen kan gives i ammeperioden. For yderligere information se også www.ssi.dk (Statens Seruminstitut) eller www.sst.dk (SundhedsStyrelsen)